Xylem Wave Maker: systemingenjör Jamie Mills

Som systemingenjör på Xylem hjälper Jaime Mills till att lösa komplexa problem med pumpapplikationer. Han jobbar i Nottingham, Storbritannien, och härifrån leder han ett arbete med att ta fram digitala arbetsmetoder inom vattenindustrin. Läs vidare om hur han hjälper kunder att göra mer med mindre resurser och hur han själv var med och införde 3D-ritning på Xylem.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Jag arbetar dagligen med att lösa komplexa pumpapplikationsproblem, till exempel energianalyser, långa huvudledningar genom kuperade landskap, varierande förhållanden för statisk lyfthöjd eller drift med flera pumpar. Det är mitt jobb att se till att pumparna passar för ändamålet och ger nödvändigt flöde. Jag gillar den komplexa analysen som krävs för att lösa de här problemen. Jag jobbar ofta mycket självständigt. Det är jag och problemet – att komma på en lösning och sedan ta en öl efteråt är en oerhört tillfredsställande känsla.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Utöver det här jobbar jag mycket med digital ingenjörskonst, bland annat ”skrivbordskonstruktion”, design för tillverkning och byggnadsinformationsmodellering (BIM). Jag är för närvarande ordförande i standardbiblioteksgruppen BIM4Water, som hjälper den brittiska vattenindustrin att ta fram digitala arbetsmetoder. Dessa aktiviteter gör mig fullt sysselsatt, men det är roligt också när man får ägna sig åt smart teknik som laserskannrar, 3D-skrivare och virtuell verklighet. Det har aldrig varit bättre tider för en maskiningenjör!

Vilka slags utmaningar upplever dina kunder?

Att göra mer med mindre resurser! Det verkar som att ingenjörer inom alla discipliner uppmanas att leverera effektivare lågkostnadslösningar på kortare tid och med mindre resurser. Detta är något vi definitivt märker av på vatten- och avloppssidan. När befolkningen växer ökar trycket på reningsverken och pumpstationerna i avloppsnätet. Vi måste få ned större maskiner i mindre pumpgropar utan att riskera den hydrauliska prestandan.

Att lösa detta kräver verkligen en laginsats och jag tar vara på alla våra erfarenheter och kunskaper vi har inom Xylem. Jag ber ständig mina kolleger om deras erfarenheter av liknande fall: vad som fungerade bra sist, hur vi mötte kundens krav och vad vi gjorde förra året i Storbritannien och andra delar av världen.

Vilka är de största utmaningarna i din bransch?

Data och interoperabilitet. Fler och fler av våra kunder kräver information av oss som tillverkare. Att få fram den här informationen i databaserna de finns i och göra det på ett effektivt sätt är en utmaning för alla tillverkare. Det tycks inte finnas mycket strukturerad vägledning i standardinformationsutbyte, som robusta filformat och överföringsmetoder. Det här är en utmaning för oss och den brittiska vattenindustrin som helhet – att förstå vilken information som behövs och hur vi överför den effektivt.

Att lösa detta är en mycket lärorik resa. Genom mitt arbete med BIM4Water har jag engagerat samtliga 12 vatten- och avloppsföretag i Storbritannien för att samarbeta och enas om en rutin för hur produktdatamallar för vattenindustrin ska definieras och granskas. Den här processen är i full gång och vi börjar skapa standarder för digital filöverföring inom branschen. Jag har också mycket nära samarbete med Xylems divisioner och externa parter för att hitta smarta sätt att utbyta produktinformation, allt från grafisk 3D CAD till icke-grafisk teknisk produktinformation.

Vad har varit ditt favoritprojekt på Xylem?

Utan tvekan implementeringen av 3D-ritningsprogramvara – Creo Parametric och vårt system för produktlivscykelhantering (PLM) i Storbritannien: Xylem Global Vault. Det har inneburit en stor förändring för de brittiska säljföretagen och påverkat alla våra vertikaler på något sätt. Tack vare entusiasmen och samarbetet från våra ritningsteam inom de olika verksamhetsgrenarna har detta kunnat bli verklighet. För att genomföra denna övergång från 2D-programvara och utan några etablerade PLM-system bad jag alla Xylem-divisioner, den lokala IT supporten och HQ-supporten för konstruktionssystem om hjälp. Resultatet talar för sig självt. Efter ett år av planering och implementering skapar vi nu 3D-ritningar.

Har du något favoritcitat?

”Forskare undersöker det som redan är; ingenjörer skapar det som aldrig har varit.”

– Albert Einstein

PRENUMERERA PÅ MAKING WAVES

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV