Frågor och svar: Xylems vd Patrick Decker om Sensus-förvärvet

Här får du veta hur Sensus nätverk kan användas för att öka energieffektiviteten och förebygga haverier inom renvatten-, avloppsvatten- och utomhusvattenbranschen. Xylem har tillkännagett planer på ett förvärv av Sensus, en ledande tillverkare av smarta mätare, nätverksteknik och dataanalyslösningar. Patrick Decker, Xylems vd, förklarar hur Sensus-förvärvet kan gynna Xylems kunder.

Varför bestämde sig Xylem för att förvärva Sensus?

För omkring ett år sedan identifierade vi några nyckelområden som Xylem behövde prioritera för att kunna växa. Ett av dem var att våra kunder hade behov av mer intelligenta vattennät. En av möjligheterna vi såg var att antingen ingå ett partnersamarbete med eller förvärva ett företag som Sensus, som har en mycket stark telekommunikationsplattform och ett nätverk för smarta mätare.

Sensus har redan kunder på renvattensidan, medan vi är mer inriktade mot avloppsvattennät och utomhusvatten, det vill säga sjöar, vattendrag, dammar, hav och kustområden. Många av Sensus kunder är operatörer för vattenreningsverk som redan har FlexNet, Sensus egenutvecklade telekommunikationsnätverk. Dessa kunder kommer så småningom att kunna ansluta våra avloppspumpar och nätverk till systemet. De kommer också att kunna ersätta mycket manuell övervakning av sina utomhusvattensystem.

Sensus telekommunikationsplattform är mycket strategisk, och det är även deras analytiska kapacitet. De har egna dataforskare som redan utvecklar enkla användargränssnitt för Sensus kunder. De kan analysera data som samlas in via FlexNet och därigenom lösa olika behov.

Vilken typ av kundbehov kan lösas med hjälp av detta?

Vad Sensus gör i dag är att förse vattenverk med mycket viktiga data om exempelvis icke-kommersiellt vatten. De kan hjälpa sina kunder att identifiera läckor eller haverier i vattensystemen. På avloppsvattensidan kommer vi nu att kunna ansluta sensorer på våra pumpar och samla in data om energieffektivitet och förbrukning och annan information som kan hjälpa oss att utföra prediktivt och förebyggande underhåll.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Ett av de största behoven våra kunder har är att kunna hantera sin energiförbrukning. Energiförbrukningen är en av de största enskilda driftkostnaderna för ett vattenverk och den största energiförbrukaren är pumpstationen.

Detta löser vi genom att bygga mer energieffektiva pumpar, som till exempel Flygt Concertor. Detta är den första avloppspumpen på marknaden med integrerad intelligens. Dess inbyggda sensor justerar prestandan efter de faktiska förhållandena automatiskt. Med vår utrustning och Sensus nätverk kommer vi att hjälpa kunder att samla in data om energiförbrukningen via nätverket och hjälpa dem att slippa onödigt underhåll och haverier i pumpstationer.

Kommer de data som samlas in om avloppsvattennätet att analyseras automatiskt?

Den funktionen håller vi som bäst på att utveckla. När det gäller hanteringen av den här typen av data är det faktiskt inte många vattenverk som är så avancerade än. Det vi räknar med att kunna göra är att bygga ett mycket enkelt användargränssnitt för bland annat surfplattor, smartphones och datorer. En av de fantastiska saker som förvärvet av Sensus för med sig är att de redan bygger denna kapacitet för samma vattenverk, fast på renvattensidan av nätet. Vi har alltså möjligheter att använda denna kapacitet på avloppsvattensidan med samma operatörer.

Hur kommer förvärvet att gynna kunder inom kommersiella byggnader och industrin?

Också operatörer för kommersiella byggnader och industrier har ett starkt fokus på energiförbrukning. Pumparna står ju ofta för en stor del av energiförbrukningen. Vi funderar fortfarande på hur vi skulle kunna använda Sensus FlexNet-kapacitet inom dessa sektorer. Vi tror att det kan finnas en möjlighet för oss att bygga vår egenutvecklade teknik i samma form för att hjälpa byggnadsoperatörer och industrier.

På industrisidan har vi störst chanser om vi satsar på mer avancerade industriella behandlingssystem. En stor del av kostnaden för vattenhushållningen står industriella användare för i dag, på grund av strängare regleringar av industrins spillvattenutsläpp. De industriella användarna har större behov av att ha egen avloppsvattenrening. Vi har vissa tekniska lösningar för detta redan, till exempel med vårt varumärke Wedeco. Men vi tittar också på andra lösningar, både organiska och oorganiska.

Sensus arbetar inte bara med vattensystem utan även med el och gas. Kommer det att ändras i och med Xylems förvärv?

Nej, detta är faktiskt en stor möjlighet för Xylem. Energisektorn som Sensus arbetar mot, och likaså projekten de driver för att bygga smarta belysningsnät för stora städer, är nu också en del av vårt åtagande. Utvecklingen mot att bygga smartare städer är ju gemensam för många sektorer. Redan i dag kommer omkring tio procent av Xylems intäkter från områden som inte är vattenrelaterade. Jag brukar säga till investerare att jag inte är dogmatisk när det gäller frågan om det måste vara vatten eller inte. Vi har möjligheter att investera i och utveckla de här verksamheterna, som ju faktiskt är på stark tillväxt.

Xylem har fokuserat mycket på energieffektiv utrustning. Är förvärvet av Sensus ett försök att få ett helhetsgrepp om systemen?

Ja, jag tror att möjligheten för oss här är att verkligen dra nytta av vår kärnkapacitet, som ju finns i själva utrustningen. Ur FoU-synpunkt kommer det att fortsätta vara en stark kärnexpertis för oss. Och vi kommer att fortsätta utveckla vår portfölj kring smart utrustning.

Sensus-förvärvet gör det möjligt för oss att fokusera på hela nätverk. Det skulle kunna röra sig om ett avloppsvattennät med alla pumpstationer som finns runtom i en stad eller ett renvattennät som Sensus redan hjälper till att hantera. När det gäller utomhusvatten kommer detta så småningom att göra det möjligt för oss att ansluta sensorer utspridda i områdena och samla in data till FlexNet. Det blir en mycket kraftfull lösning som kommer att hjälpa vattenreningsverk som har ansvaret för den typen av vatten. De kan då snabbt samla in data om vattenkvalitet och hjälpa dem att uppfylla miljökraven.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev