Teknik utvecklad av Xylem används för att studera vattenkvaliteten i Mississippifloden

Ett forskningscenter samarbetar med Xylems varumärke YSI i ett projekt där vattenkvaliteten längs hela Mississippifloden övervakas. Med hjälp av Xylem planerar National Great Rivers Research and Education Center (NGRREC) att etablera ett globalt nätverk av plattformar för realtidsövervakning av vattenkvaliteten i stora floder runtom i världen.

Under årtusenden har civilisationer utvecklats i närheten av stora floder. Genom historien har människan förändrat flodernas ekosystem och gör så än i dag. För att skydda både ekologin och ekonomierna kring världens stora flodsystem måste forskarna förstå hur och varför dessa ekosystem förändras.

NGRREC studerar stora flodsystem och förhållandet till de samhällen som använder dem. Centret är strategiskt placerat och drivs från en fältstation i Illinois där Mississippifloden, Missourifloden och Illinoisfloden möts. Centret som grundades 2002 är ett partnersamarbete mellan Illinois Natural History Survey, University of Illinois at Urbana-Champaign och Lewis and Clark Community College.

Ett nätverk av plattformar för vattenkvalitetsövervakning

NGRREC-partnerna hade tagit stickprover på vattenkvaliteten i Mississippifloden i över 20 år. Eftersom dessa prover tagits vid ett fåtal tillfällen och från ett fåtal platser har inte tillfälliga förändringar som till exempel den inverkan kortare perioder av översvämningar ger på vattenkvaliteten märkts.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Centret ville finna en bättre metod för att samla in data och upptäcka trender vad gäller vattenkvaliteten i Mississippifloden. Denna information skulle kunna ge beslutsfattare underlag för politiska reformer, göra skötseln av floderna mera inriktad på hållbarhet och bidra till ökad kunskap om de stora floderna. Mot bakgrund av detta startade centret ett nytt projekt – Great Rivers Ecological Observation Network (GREON).

Syftet med GREON-programmet är att etablera ett nätverk av plattformar för realtidsövervakning av vattenkvaliteten i stora floder runtom i världen. Nätverket ger forskare möjlighet att jämföra olika floder med varandra och hitta lösningar på akuta problem som övergödning, sediment och klimatförändringar.

YSI utvecklar PISCES-plattformen

I samarbete med YSI har NGRREC konstruerat och sjösatt en övervakningsboj som kontinuerligt samlar in realtidsdata om vattenkvalitet och planktonalger. I maj 2013 sjösattes första bojen i Övre Mississippifloden. Bojsystemet fick namnet PISCES-plattformen (Pontoon for In-situ Characterization of Environmental Systems).

PISCES-plattformen är utrustad med en YSI EXO2-sond, UV-nitratsensor, vädersensor och datainsamlare. Tester med plattformen i en biflod till Mississippifloden visade att den levererade exakta och tillförlitliga data. Under de följande två åren köpte NGRREC in och placerade ut totalt sju fullt utrustade PISCES-plattformar.

Tre av dessa enheter finns på Mississippifloden, två finns utplacerade i bifloder och resterande två finns utplacerade i reservoarer vid flodens delta. Data från dessa enheter har hjälpt till att fylla de informationsluckor som den traditionella stickprovstagningen efterlämnat.

Fokus på övergödning

Eftersom den flytande plattformen är mobil kan forskarteamet enkelt göra förändringar och flytta enheter för att söka efter svar på specifika forskningsfrågor. Målet med programmet är att så småningom utöka användandet av plattformarna och placera ut fler enheter i anknytning till fler stora floder runtom i världen.

I och med att den amerikanska geologiska undersökningen (USGS) nu har ett omfattande nätverk av sensorer utplacerade i olika bifloder behöver programmet inte längre lägga lika mycket resurser på allmän övervakning av Mississippiflodens huvudflöde. GREON-programmets fokus har förskjutits från allmän övervakning till övergödnings övervakning. Detta bidrar till NGRREC:s arbete med hypoxi. Hypoxi innebär att syrenivån i vattnet sjunker till en nivå som omöjliggör liv i vattnet.

Datadelning via databas på internet

GREON-programmet stöttas av ett annat samarbetsprojekt på NGRREC – Great Lakes to Gulf Virtual Observatory. Detta interaktiva geospatiala program delar vattenresursinformation från Mississippifloden och dess biflöden. Programmet ger användarna tillgång till data insamlad från flera källor gällande den geospatiala situationen genom ett kartbaserat gränssnitt.

Databasen stöder arbetet på den amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA) liksom arbetet som myndigheter på delstatsnivå bedriver för att minska övergödningen av vatten. Den gör det enkelt för användarna att studera data om övergödning och vattenkvalitet.

Vill du veta mer?

Ladda ned senaste numret av Mission: Water

 

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV