Xylem levererar pumpteknik till stort slussprojekt

Xylem har konstruerat en avancerad vattenpumplösning som ingår i ett stort projekt för att bygga ut Lanayes slussar i Belgien. Slussarna utgör en viktig farled mellan norra och södra Europa. Xylems Flygt-pumpar och Flygt-turbiner ska reglera vattennivåerna i kanalnätet och ta vara på energin från överskottsvattnet.

Lanayes slussar ligger på gränsen mellan Belgien och Nederländerna och förbinder Albert-kanalen och Juliana-kanalen, varav den senare är en sidokanal till floden Maas. Tre slussar har varit i drift jämte varandra sedan 1964 men eftersom två av dem är så smala att inte ens de minsta konvojerna kan passera där längre har den större med tiden blivit en allvarlig flaskhals för kanaltrafiken.

Den nya fjärde slussen i Lanaye (225 × 25 meter) fyrdubblar slussystemets konvojkapacitet från 2 000 till 9 000 ton.

– Bygget av Lanayes fjärde sluss är ett av det här årtiondets största vattenbyggnadsprojekt i Vallonien. Arbetet krävde att över 220 000 kubikmeter betong producerades på plats. BESIX slutförde detta ambitiösa projekt inom avtalad tid och samordnade samtidigt det elektromekaniska arbetet med att bland annat uppföra vattenkraft- och pumpanläggningen, säger Patrick Delperdange, verksamhetschef på BESIX Civil Works.

Ett pumpsystem som reglerar vattennivåerna

Xylem fick i uppdrag av projektkonsortiet BESIX Sanotec-Balteau att ta fram en kompakt lösning på problemet med de säsongsvarierande vattennivåerna i slussen.

Xylems lösning bestod av fem dränkbara Flygt-vattenturbiner på 500 kilowatt (kW) med ett flöde på 18 kubikmeter per sekund (m³/s). De pumpar vatten tillbaka in i Albert-kanalen så att nivåerna är tillräckliga höga för att hålla kanaltrafiken flytande även under torra perioder.

Återvinner spillenergi

Större delen av året är vattennivåerna i norra Europa så höga att vattnet i kanalnätet måste ledas mot Nederländerna och ut i havet. Ett viktigt mål med slussprojektet var att återvinna en del av spillenergin från processen.

Xylem levererade fem Flygt-turbiner med en utgående effekt på 460 kilowatt (kW) var för att ta vara på energin och säkerställa minimala förluster. Energin som genereras av turbinerna strömmar in i elnätet.

– Inflödesförhållandena i turbinerna måste regleras noga för att undvika trafikstörningar i huvudkanalen. Turbulens i systemet kan också resultera i energiförluster och minska turbinernas livslängd, säger Daniel Van de Gucht, EMEA Key Account Manager, Public Utilities för Xylem.

Ett balanserat flöde med minimala energiförluster

Xylems lösning baseras på ett reducerat rörnät, vilket säkerställer ett perfekt balanserat flöde och minimala energiförluster. Systemet ser till att pumparnas energiförbrukning blir lägre samtidigt som turbinerna genererar energi. Det reducerade rörnätet innebär också att färre komponenter är utsatta för slitage, vilket i sin tur förlänger turbinernas livslängd.

– Med hjälp av BESIX Sanotecs, CMI Balteaus och Xylems tekniska förmågor kunde vi presentera ett alternativ till det befintliga systemet som var mycket attraktivt för kunden. Förslaget resulterade i högre effektivitet och lägre konstruktions- och underhållskostnader. Synergin mellan partnerna bidrog till ett givande samarbete i projektets samtliga stadier, säger Adrien Theunissen, chef på BESIX Sanotec.

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev